training 'Vind de kracht in jezelf'

Creëer verandering en meer kwaliteit in je leven

Als dit je aanspreekt, dan wordt het misschien voor JOU ook tijd om dit eens te onder­zoeken en deel te nemen aan deze ’pittige’ training. Pittig, omdat je een commitment aangaat met jezelf. Je laat het er niet bij zitten maar bent bereid om naar jezelf te kij­ken en te onder­zoeken waarom je soms last hebt of vastzit en creëer de werkelijke verandering vanuit je zelf en je eigen kracht. download brochure  lees meer>>

 

Herken je een of meerdere van de volgende punten?

 • Uitstelgedrag of meewaaien & draaien
 • het gevoel hebben dat “er van alles moet “
 • last van stress, werkdruk of faalangst
 • het alleen-, verdrietig of ongelukkig voelen
 • last van boosheid of irritaties om kleine dingen
 • gespannenheid (alert) en/of niet kunnen genieten
 • ‘afreageren’ op anderen
 • onzekerheid en/of minderwaardigheidsgevoelens
 • afgewezen voelen
 • vermijdingsgedrag voor onzekere situaties en risico’s
 • je er vaak buiten voelen staan (afstand voelen)
 • moeilijk contacten met diepgang kunnen leggen
 • dominant (bazig) gedrag
 • niet of juist teveel met je mening naar voren komen
 • jezelf niet laten kennen om je staande te houden
 • anderen de schuld geven van jouw situatie 

Werken aan kwaliteit van leven !  download brochure  meer informatie: tel. 0626248905 

 • Inloop sessies met eigen thema's zoals bijv. onmachtsgevoelens bij scheiding, verlies naaste, ontslag, werkloosheid in te brengen
 • Individuele sessies Ondernemershuis Utrecht Overvecht

Op het moment dat (heftige) gevoelens zoals boos­heid, angst of stress jou lijken te over­heer­sen of door je ratio­nele gedachten-stroom (malen) be­ïnvloedt wordt, ont­breekt het contact met je vertrouwen in jezelf. Dit contact wordt als het ware afge­sneden door oude over­le­vings­-mechanismen (vast­zittende gewoonte-patronen), waar­door je geen vrije keuze meer lijkt te hebben. In de 7 avonden van de training wordt a.d.h.v. dagelijkse situaties contact ge­maakt met jezelf en met je emoties, be­perkende aan­names en wat daar­achter zit. Dit wordt in ver­bin­ding gebracht met het ‘weten’ (in­zicht). Door hier­bij stil te staan ver­andert als het ware vanzelf je ge­drag en houding t.o.v. dagelijkse (lastige) situaties en door regel­matige oefening ook in die situa­ties zelf. Het is niet de situatie die bepaalt, maar hoe jij er in staat en ermee omgaat! 

Enkele reacties

‘een warm bad’

‘ik zit veel lekkerder in mijn vel’

 ‘ik wist niet dat ik mijn verdriet kon voelen en toch met een goed gevoel naar huis kon gaan’.

‘verdiepend, respectvol en aandachtsvol’

‘het was soms erg confronterend, maar enorm waardevol’

‘ik geniet nu veel meer en bewuster’

 ‘door de training heb ik grote stappen kunnen zetten in mijn werk en relatie’

‘fijn om in een groep ervaringen te delen en te herkennen’

‘ik ervaar mijzelf als veel rustiger en rijker’

 

 

10-1-2020